Komunikacja

Jak działa Biuro Ubezpieczeniowe?

Najpierw, zgodnie z potrzebami Klienta dopasowujemy zakres ubezpieczenia:

  • Wariant minimalny (tylko OC)
  • Wariant optymalny (do wyboru przez Klienta: OC, NNW, Assistance)
  • Wariant maksymalny (pełny zakres ochrony: OC, AC, NNW, Assistance)

Pobierz ankietę, wypełnij i prześlij mailowo:

Na podstawie przesłanych informacji sprawdzimy oferty polis komunikacyjnych najlepszych Towarzystw Ubezpieczeń:

Biuro Ubezpieczeniowe przygotowuje ofertę polisy komunikacyjnej wraz z ceną a Klient podejmuje ostateczną decyzję – polisa którego Towarzystwa Ubezpieczeń najbardziej odpowiada jego potrzebom.

Finalizujemy zawarcie ubezpieczenia!