Ważne linki

Rzecznik finansowy | Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. RF pomaga w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów | Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Fundacja Uniqa | Celem Fundacji jest edukowanie różnych grup społecznych o szkodliwych skutkach hejtu, budowanie postaw, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się hejtu, a także walka z jego skutkami w obszarze zdrowia psychicznego.